Πώς να χρησιμοποιήσετε σωστά ένα κοπίδι OLFA.

Τα κοπίδια (φαλτσέτες) OLFA χρησιμοποιούνται καθημερινά σε ποικιλία εφαρμογών ανά τον κόσμο.

Για αυξημένη προστασία κατά τη χρήση
των προϊόντων της
OLFA,
παρακαλείσθε να ακολουθείτε ορισμένους βασικούς κανόνες.

Έχετε το σωστό εργαλείο για την κάθε χρήση;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κατάλληλο συνδυασμό ΚΟΠΙΔΙΟΥ–ΛΕΠΙΔΑΣ που ενδείκνυται για το είδος αλλά και το πάχος του υλικού που θα το κόψετε.

Εξέχει η λεπίδα όσο θα έπρεπε;

Προωθώντας τη λεπίδα, αφήστε να προεξέχει μόνο το τελικό της τμήμα, καλύπτοντας την τελευταία εγκοπή (που προορίζεται για το σωστό σπάσιμο) εντός της γλίστρας του κοπιδιού.

Χρησιμοποιείτε σωστή λεπίδα;

Να έχετε πάντα ένα άκρο λεπίδας με επαρκή κοπτική ικανότητα. Αυτό θα βοηθήσει στην ασφαλή διείσδυση της λεπίδας, την καθαρή κοπή και την αποφυγή της καταστροφής ή αλλοίωσης του έργου σας.

Το ελεύθερο χέρι σας βρίσκετε στη σωστή θέση;

Να προβληματίζεστε πάντα για τη σωστή θέση του ελεύθερου χεριού σας. Εάν αυτό βρεθεί στην κατεύθυνση κίνησης του κοπιδιού, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού αν το κοπίδι κινηθεί με δύναμη μεγαλύτερη της απαιτούμενης.

Σπάζοντας το ακραίο τμήμα της λεπίδας

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα προϊόντα OLFA για ασφαλή τοποθέτηση άχρηστων λεπίδων, εναλλακτικά αφαιρέστε το φθαρμένο άκρο χρησιμοποιώντας μια πένσα.

Χρησιμοποιείτε κάποιο χάρακα (ρήγα) κοπής;

Η λεπίδα εύκολα μπορεί να υπερπηδήσει την ακμή ενός λεπτού χάρακα, προκαλώντας σας σοβαρό τραυματισμό. Προτιμήστε χάρακες με επαρκές πάχος.

Υπάρχει ακαταστασία στο χώρο εργασίας;

Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τακτοποιημένος ο χώρος εργασίας πριν ξεκινήσετε την όποια δραστηριότητα.

Είστε συγκεντρωμένοι όταν χρησιμοποιείτε κοπίδια;

Ενεργοποιείστε όλη σας την προσοχή και την συγκέντρωση κατά τη διάρκεια χρήσης κοπιδιών. Εάν τελείτε υπό σύγχυση ή βιάζεστε,  να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Αποθηκεύετε τα κοπίδια σας σε ασφαλές σημείο;

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα είναι πλήρως καλυμμένη μέσα στο κοπίδι πριν την αποθήκευση. Η αποθήκευση να γίνεται σε σημεία μη προσβάσιμα σε μικρά παιδιά. Καλό επίσης θα ήταν τα κοπίδια να φυλάγονται σε γνωστά σημεία.

Χρησιμοποιείτε επιφάνεια κοπής;

Θα πρέπει να έχετε πάντα μια επιφάνεια κοπής. Αυτή θα προστατεύει το χώρο εργασίας σας, αλλά χάρη στην ειδική σύνθεσή της θα προσφέρει διάρκεια ζωής των λεπίδων σας αλλά και ποιότητα κοπής.